Kerkepaden Zieuwent

Stichting Kerkepaden Zieuwent

In de jaren ’60 van de vorige eeuw is het landschap en de infrastructuur rondom Zieuwent ingrijpend gewijzigd in het kader van de Ruilverkaveling. Hierbij verdwenen veel onverharde wegen en paden. Het wegennet werd omgevormd naar een meer grootschalig netwerk van overwegend verharde wegen. Voor fietsers en wandelaars was de situatie op de doorgaande wegen rond Zieuwent ronduit gevaarlijk.

Knelpunten deden zich vooral voor op plaatsen waar schoolgaande kinderen (4 maal per dag) over de doorgaande wegen moesten fietsen. In 1992 vond op één van deze wegen een dodelijk ongeval plaats. Dit kon zo niet langer! Uit een onderzoek van Zieuwents Belang bleek dan ook een sterke behoefte om bepaalde verdwenen paden te herstellen, ten einde korte, veilige verbindingen met de dorpskern te krijgen.

Begin 1993 zijn de eerst plannen op kaarten ingetekend en is een plan van aanpak gemaakt. Het Zieuwentse project kreeg aandacht tot in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Daar werd de Nota “Kiezen voor Recreatie” besproken. Het Zieuwentse initiatief werd door toenmalig Staatssecretaris Gabor zelfs aangewezen als landelijk proefproject! Met geld van Rijk, Provinicie, gemeente en Recreatieschap, maar vooral door de tomeloze inzet van vele 10-tallen Zieuwentse vrijwilligers, werden het padennetwerk gerealiseerd. Het eerste pad het “Schoolpad” werd aangelegd in 1994 en het laatste, het “Hemmelepad” is in 2012 voltooid.

Kerkepad Zieuwent
Enkele kernpunten project Herstel Kerkepaden Zieuwent
  • De Zieuwentse Kerkepaden en bijbehorende natuur- en landschapselementen zijn aangelegd op de grond van 10-tallen particulieren (veelal agrariërs)
  • De grond is echter niet aangekocht, maar op ieder perceel is bij notariële akte “erfdienstbaarheid” gevestigd.
  • Uiteindelijke aanlegkosten € 250.000;
  • Dit zou minimaal 2 maal zo hoog zijn geworden zonder de vrijwillige inzet van de Zieuwentse vrijwilligers (ca. 15.000 manuren alleen al voor de aanleg en het bestuurswerk) en de vaak belangeloze inzet van plaatselijke bedrijven;
  • Zieuwentse bevolking heeft zodoende de helft van de kosten voor haar rekening genomen;
  • Inmiddels ruim 12,5 kilometer aan paden gerealiseerd door vrijwilligers;
  • Vele natuurelementen zoals houtwallen, bosjes, kikkerpoelen, kunstwerken en fraaie bruggetjes zijn aangelegd.
  • Alle paden worden wekelijk door een vaste groep vrijwilligers onderhouden (inmiddels circa 60);
  • Ruim 95% van de gezinnen in Zieuwent ondersteunt het project als donateur van de stichting!
  • Het Zieuwentse initiatief tot herstel van Kerkepaden heeft inmiddels in heel het land navolging gekregen.

Meer informatie: www.kerkepadenzieuwent.nl

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Steun je ons?

Je betaald slechts € 5,- per jaar!

Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.

Schrijf een bericht