Thema

Landschap

Zieuwent is een prachtig dorp met een afwisselend landschap. Het grootste deel van het landschap rond Zieuwent is van het “kampenlandschap”-type. Het kenmerkt zich door een afwisseling van hoeven (droebels), essen (bouwlanden) en graslanden omzoomd met en door houtwallen. Het Zieuwentse landschap biedt veel kansen voor nieuwe ontwikkeling. Niet alleen creëert het een mooie omgeving om te wonen, het is ook een bron van inkomsten voor agrariërs en toeristische ondernemers.

Zieuwent

Koepel op de ‘gracht’ van Zieuwent

Het eilandje in de gracht is ontstaan in 1811. Toen werd er zand gewonnen uit de gracht. Deze uitgegraven grond was bestemd om het kerkhof op te hogen. In 1929 werd de Fanfare (nu de…

Kerkepaden Zieuwent

Stichting Kerkepaden Zieuwent

In de jaren ’60 van de vorige eeuw is het landschap en de infrastructuur rondom Zieuwent ingrijpend gewijzigd in het kader van de Ruilverkaveling. Hierbij verdwenen veel onverharde w…

Steun je ons?

Je betaald slechts € 5,- per jaar!

Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.

Schrijf een bericht