ouderenbeleid Zieuwent

Platform ouderenbeleid / WMO Oost Gelre

Zoals u wellicht zult weten zijn er veel veranderingen op komst als we het hebben over zorg, wonen en welzijn in Nederland. Men spreekt over 3 transities die doorgevoerd gaan worden.
Deze transities zijn:
  1. Wet werken naar vermogen en inventariseren
  2. Overheveling AWBZ begeleiding naar WMO
  3. Jeugdzorg implementeren

WMO Kleine Kernen werkgroep

Als Zieuwents Belang vinden we het erg belangrijk de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten te houden en hier met de betrokken partijen (gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties) over te praten. We hebben dan ook een WMO Kleine Kernen werkgroep in het leven geroepen, waarin vanuit elke kleine kern van Oost Gelre een afgevaardigde zitting heeft. Deze werkgroep komt ongeveer 3x per jaar bij elkaar om samen met de gemeente functionaris de gemeentelijke – en plaats gebonden ontwikkelingen te bespreken. Inhoudelijke kern- of speerpunten zijn;

  • Zorg richting AWBZ , hoe gaat de gemeente hier mee om
  • Overheid kort op financiën en uitvoering hiervan ligt bij gemeente
  • Samen zullen we het moeten doen.
  • Belangrijk is ervaringen uitwisselen en het kunstje van elkaar leren. Elk kleine kern is bezig met opvullen van zorgbehoefte.
  • Hoe krijg je de zorgbehoefte boven water

Verder is er een platform Zorg, Wonen en welzijn, georganiseerd vanuit de gemeente. Dit platform bestaat uit leden die WMO uit moeten uitdragen of uitvoeren. Hierin zitten professionele ondersteuners, zorgaanbieders, ouders en vanuit Zieuwents Belang een persoon, als afvaardiging van alle kleine kernen. Onderwerpen die besproken worden zijn; welke koers gaat de gemeente varen als we het hebben over ondersteuning in de zorg en hoe gaat de gemeente in de toekomst de ondersteuning in wijk, buurt, dorp of zorgvoorziening vorm geven. Dus hoe gaat de gemeente de zorgbehoefte organiseren.

De gemeentes hebben onderzoek gedaan en dit gebundeld in de zorgatlas 2020. De Zorgatlas is een dataverzameling tot 2020 over demografie, zorgvraag en aanbod in kaart brengen en hoe hiermee om te gaan. De digitale versie is via onderstaande link bereikbaar . Momenteel met name gebaseerd op ouderen en dementerende ouderen. Verder is er op de site van de gemeente Oost Gelre informatie te vinden over het Wmo-beleid in de gemeente Oost Gelre met daarin de negen thema’s. Als belangenorganisatie houden we u via deze site op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de WMO Oost Gelre.

Meestal gaat het goed met onze kinderen. Maar soms zijn er problemen met een kind, een jeugdige of in een gezin en is er behoefte aan ondersteuning. Ondersteuning is er in vele soorten en maten. De vraag is dan: waar moet je aankloppen? De gemeenten, diverse jeugdhulpinstellingen en het onderwijs zijn hiervoor een unieke samenwerking aangegaan: het ondersteuningsteam Oost Achterhoek. Meer informatie kunt u vinden op de site van CJG Achterhoek.

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Steun je ons?

Je betaald slechts € 5,- per jaar!

Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.

Schrijf een bericht